Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

Dew Mandir heeft de ANBI status verkregen. U kunt uw giften en donaties aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.