Nieuwbouw Mandir 

Na een verblijf van bijkans 35 jaar in Nederland hebben wij nog steeds geen passende Mandir ruimte met de juiste religieuze uistraling zoals het hoort. Na lang en intensief onderhandelen met de Gemeente Den Haag en andere instanties heeft Dew mandir groen licht gekregen voor de bouw van een nieuwe mandir.

Deze Mandir komt aan de Gaslaan 74 te Den haag naast de huidige locatie. De bouw start eind 2012/2013 en zal ruim 1 jaar in beslag nemen. Hierbij zij vermeld dat de 5 elementen – Vayu, Jal, Akasha, Agni en Prithvi - bij de bouw ingecorpereerd zullen worden. De bouw van een nieuwe mandir vraagt om een grote verantwoordeljjkheid van de initiatiefnemers en vrijwilligers die bereid zijn gevonden om hun schouders onder deze zware taak te willen zetten. Deze vrijwilligers zijn verenigd in de “comissie nieuwbouw Dew Mandir” met de volgende trekkers:
 
 • Dhr. Hemant Lachman (voorzitter)
 • Mw. Carla Mahawatkhan
 • Dhr. Dhandew Bhageloe
 • Mw. Sonja Bihari-Kalicharan
 • Dhr. Kishan Gierdharie
 • Dhr. Iswar Poetoe
 • Dhr. Stuart Gangarampanday
 • Dhr. Dath Sewradj (coördinator nieuwbouw)

Geschiedenis Mandir

De Stichting Dew mandir is eind de jaren ’70 opgericht door de Hindoes van Surinaamse afkomst die omstreeks 1975 naar Nederland zijn gekomen. De Mandir was tot 1997 gevestigd in het gebouw van Eekta Bhawan aan de Jan hendrikstraat te Den Haag. Voor zover bekend is Dew mandir de eerste en zo niet de oudste Mandir in Den Haag. 

Help De Mandir

De organisatie van de Mandir en met haar vele geloofsgenoten en sympathisanten is de mening toegedaan dat door de bouw van deze nieuwe Mandir dit de totale gemeenschap ten goede zal komen met name voor ons nageslacht. De organisatie had als innige wens om de bouw hiervan zelf te bekostigen geen haalbare kaart is. Via de notaris mw. Mr. F. Lalmahomed te Den Haag is een renteloze obligatie lening geplaatst. De lening is verdeeld in coupures van 100 euro, 250 euro, 500 euro en 1000 euro. De eerste vijf jaar na oplevering geen aflossing. Daarna zal de lening in jaarlijkse gelijke delen worden uitgeloot en afgelost. Voor meer informatie inzake obligaties en donaties kunt u zich wenden tot de heer A. Chotkan telefoon 06-51480080 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bijdrage

Middels deze website roepen wij iedereen op om dit goede doel te steunen door zoveel mogelijk obligaties te kopen en helpen te verkopen. U kunt ook op andere wijze u bijdrage leveren, namelijk:

Doneer

 • Vrije donaties/giften door overmaking op het rekeningnummer NL32INGB0003715611 t.n.v. Dew mandir te Den haag
 • Door symbolisch een stukje grond t.w.v. 350 euro te kopen en te schenken aan de Dew mandir
 • Door bijv. de waarde van de bouwdelen (ramen, deuren en stenen per vierkante meter te schenken)
 • Via automatische incasso een vast bedrag per maand te doneren op rekeningnummer NL32INGB0003715611 t.n.v. Dew Mandir te Den haag
 • Andere bespreekbare suggesties Hierbij zij vermeld dat op een te bepalen plaats de namen van de donateurs zullen worden vermeld.